Ο βιο-ιατρικός εργαστηριακός επιστήμονας με τα 12 χρόνια εμπειρία, είναι ακόμη φοιτητής – ELLINIKA HOAXES

Συμπερασματα

Στη συγκεκριμένη δημοσίευση βλέπουμε αρχικά έναν ισχυρισμό για το επιστημονικό υπόβαθρο και την εμπειρία του ατόμου που κάνει του ισχυρισμούς που ακολουθούν στο υπό εξέταση κείμενο. Σύμφωνα με τα στοιχεία ο συγγραφέας αυτού του κειμένου δεν είναι “βιοϊατρικός ερευνητής με 12 χρόνια εμπειρία στη καλλιέργεια ιών” αλλά προπτυχιακός φοιτητής ιατρικών εργαστηρίων ο οποίος δεν έχει σε καμία περίπτωση εμπειρία η οποία θα μπορούσε να καταρρίψει πορίσματα επίσημων φορέων υγείας εντός και εκτός χώρας σχετικά με τη νόσο COVID-19. Επιπρόσθετα οι πληροφορίες επιστημονικής φύσεως που βρίσκουμε εντός του υπ

https://www.ellinikahoaxes.gr/2020/03/25/biomedical-researcher-debunks-coronavirus-scare-missinformation/

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *